Novosti

Video sa hranilišta

Još video klipova

Video snimci iz vazduha

Još video klipova

O Društvu

Udruženje građana „Jadovnik“ formirano je 2009 godine od ljudi dobre volje koji vode poreklom ili žive na području ove planine.

Osnovni ciljevi ovog udruženja su:

- očuvanje biljnog i životinjskog sveta na području planine „Jadovnik“ i klisure reke Miloševke koji su u 2012. i 2013. godini proglašeni kao zaštićena područja:

1. Specijalni rezervat „Klisure reke Miloševke“ koja obuhvata slivno područje ove reke počev od ušća do Prijepolja, gde je pritoka reke Lim. Ovo područje je proglašeno 2012. godine pod ovim imenom, a od 1976. godine kada je prvi put proglašena zaštita nosio je naziv „Strogi rezervat prirode „Klisura reke Miloševke“. Najznačajnije vrste biljne i životinjske na ovom području su Mrki medved, Bjeloglavi sup, Suvi orao, Patuljasti orao, devet vrsta sova , vuk, divlja mačka, a od biljnih vrsta Pančićeva omorika pronašena 70-ih godina u predelu Ravništa i poznata je kao najjužnije stanište ove vrste. Za ostale vrste videti izeštaje bioloških društava i prezentaciju za zaštitu prirode Srbije.

2. Zaštićeno područje predeo izuzetnih odlike Jadovnik Ozren, proglašen je kao zaštićeno područje u 2013. godini. Biljne i životinjske vrste videti u Studiji o proglašenju zaštićenog područja.

- Formiranje hranilišta i ishrana Miloševske kolonije Beloglavnog supa koji vekovima živi u „Klisuri reke Miloševke“. Hranilište je formirano 2009 godine i do današnjeg dana Udruženje snabdeva sa uginulim životinjama i klaničnim otpadom. Pored ovog hranilišta formirano je i hranilište za Mrkog medveda na kome se hrani više primeraka Mrkog medveda sa žitaricama. Ova hranilišta pokrivena su video nadzorom uz kojih se 24 sata prati prisustvo životinja i hranilišta životinja.

- Uređenje izvorišta voda, pravljenje malih akumulacija u stablima drveta – koritu. Kao što je poznato iz obronaka Jadovnika u svoj tok kreće 5 reka, Uvac, Miloševka, Dubočica, Sopotnička reka i Mrčkovska. Povratak stanovništva na ovo područje. Pokretanje turizma itd. Promocija ovog kraja.